อนุทิน 70770 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ทำงานกับผู้บริหารที่เป็น perfectionist นี่ลำบากนะ มองดูเหมือนจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี แต่กลับไม่ใช่...มองโลกในแง่ลบหรือแง่ร้ายมากกว่า เพราะไม่ชอบผจญกับปัญหา ไม่อยากพบปัญหา ไม่อยากแก้ัปัญหา เป็นผู้ที่ไม่ทนต่อการสูญเสียหรือการเป็นผู้แพ้

ถ้าเป็นคนธรรมดา ปัญหาต่างๆถือเป็นเรื่องธรรมดา เกิดขึ้นได้เสมอ เกิดได้ก็ต้องดับได้ (ปัญหา)

แต่ถ้าเป็น perfectionist ไม่ยอมเปิดโอกาสให้กับตัวเองและคนอื่นด้วย ระแวงไปหมด จนเรา่ท่านไม่เป็นอันทำงาน หันมามองแนวบวกหรือแนวดีๆกันดีกว่า ได้อะไรเยอะ

เขียน 17 Oct 2010 @ 14:27 () แก้ไข 17 Oct 2010 @ 17:13, ()


ความเห็น (0)