อนุทิน 70551 - ประชุม โพธิกุล

 ไม่จริงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นทีรักที่ชอบของผู้อื่น ไม่ตรัส

จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น ไม่ตรัส

จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น เลือกกาลตรัส

ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น ไม่ตรัส

จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น ไม่ตรัส

จริง ถูกต้องเป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น เลือกกาลตรัส

พุทธพจน์ 

เขียน 11 Oct 2010 @ 21:44 ()


ความเห็น (0)