ติดต่อ

อนุทิน #70551

 ไม่จริงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นทีรักที่ชอบของผู้อื่น ไม่ตรัส

จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น ไม่ตรัส

จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น เลือกกาลตรัส

ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น ไม่ตรัส

จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น ไม่ตรัส

จริง ถูกต้องเป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่ชอบของผู้อื่น เลือกกาลตรัส

พุทธพจน์ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)