อนุทิน 70536 - ศรีกรม

  • ๙ - ๑๐  ตุลาคม ไปประชุมสัมมนาวิชาการที่ บ้านทะเลหมอก อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
  • ๑๑ ต.ค. ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดทำมัลติมีเดียร์ของอส. ที่ห้องประชุมชั้น ๑๐.
  • ให้ฝ่ายแผนจัดทำแผนขอติดตั้ง VDO  Conference เสนอ สนย.
เขียน 11 Oct 2010 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)