อนุทิน #70425

  ติดต่อ

4-8ตค.53 ตรวจข้อสอบปลายภาคใกล้เสร็จสิ้นแล้ว วันนี้ต้องส่งประวัติเพื่องานสัมมนาที่ กทม. ในฐานะเป็น presenter หัวข้อ Project Based learning ที่ได้ให้นักศึกษาปี4 ภาษาอังกฤษธุรกิจดำเนินการ ไปแล้ว 

บ่ายวันที่8 นี้ นักศึกษากลุ่มหนึ่งจะมาพบ เพื่อส่งงานกลุ่มเป็นครั้งสุดท้าย

  เขียน:  

ความเห็น (0)