อนุทิน 70424 - โสภณ เปียสนิท

3ตค.53วันอาทิตย์เดินไปไร่ที่หนองพลับ ดูเม็ดยางที่คนเก็บมาขายเม็ดละบาท แต่เม็ดแห้งเน่าข้างในทุกเม็ด จึงไม่ได้ซื้อ ขอให้เจ้าของมารับคืนไป นับว่าน่าเสียดายที่ชาวบ้านไม่ซื่อสัตย์ต่อการขายเมล็ดพันธุ์ ไม่อย่างนั้นอาจมีการซื้อขายกันต่ออีกนาน ปลูกต้น เหรียงใหญ่5 ต้น ต้นขี้เหล็ก5 ต้น ต้นมะนาว 1 ต้น ต้นชะอม7ต้น

เขียน 08 Oct 2010 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)