อนุทิน 7042 - ธีรวัลย์ แสงสุวรรณ

วานนี้....ตั้งใจว่าจะเขียนบันทึกประจำวัน ขณะวิทยากรกำลังอบรม web blog วันที่ 2 ของรุ่นที่ 1 แต่ก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจ เพราะมีภาระกิจอีกหนึ่งงาน ของชมรมหมออนามัยจังหวัดชุมพรคุณวิชาญ (ประธานชมรมหมออนามัยจังหวัดชุมพร) ขอให้ช่วยไปเป็น มด ในการทำ work shop หัวข้อ "ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนจังหวัดชุมพรและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข" ...กลับมาที่จัดอบรม ประมาณ 16.00 น. ...

เช้าวันนี้... อากาศสดใสใม่มีฝน  ทีมผู้จัดอบรมและวิทยากรมาถึงที่จัดอบรมประมาณ 8.30 น.วันนี้เป็นวันแรกของการอบรมรุ่นที่ 2 ...ผู้เข้าอบรมทยอยกันมาลงทะเบียนอย่างพร้อมเพรียงรวมแล้ว 27 คน บรรยากาศการอบรม ราบรื่น สนุกสนาน ...เลิกประมาณ 16.00 น.

ค่ำๆ...พาวิทยากร(น้องฮอส) ไปเดินสำรวจอาหารต้องห้ามเบาหวาน ความดัน ...ที่ถนนกรมหลวง (เพียบเลย)...อาหารมื้อเย็น(ค่ำแล้ว)...ราดหน้ายอดผักที่ร้านเจ๊กิ๊บ

เขียน 22 May 2008 @ 11:50 () แก้ไข 23 May 2008 @ 10:32, ()


ความเห็น (0)