อนุทิน 70244 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

แบ่งปันจากหนังสือโปรด

      เมื่อเช้าได้อ่านหนังสือ"ธรรมไหลไปสู่ธรรม" ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ชอบและติดตามผลงานของท่านมาตลอด ด้วยเหตุผลเริ่มแรกที่ท่านเป็นชาวญี่ปุ่นแต่มีความมานะในการศึกษาและปฏิบัติพระธรรม และสามารถถ่ายทอดเป็นภาาไทยได้อย่างลึกซึ้ง

     "ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นั่นคือ ความอดทนพากเพียรในการปฏิบัติ และความอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบ"

จากหนังสือ ธรรมไหลไปสู่ธรรม หน้าที่ ๑๘

เขียน 03 Oct 2010 @ 07:27 ()


ความเห็น (0)