อนุทิน 70235 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

แบ่งปันจากหนังสือโปรด

     หยิบเปิดหนังสือโปรด"กองทัพธรรม"อีกครั้ง เป็นหนังสือเล่มที่ผู้ใต้บังคับบัญชามอบให้เมื่อสองปีก่อน...

     "เป็นอันว่าถ้าใครมีอาชีพอะไร ทำหน้าที่อะไร ถ้าต่างทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมด้วยกันทั้งสิ้น ฉะนั้นบนบ่าใครมีภาระอะไร ขอให้ผู้นั้นจัดการกับสิ่งที่ตนแบกไว้ให้เรียบร้อยดี ก็นับว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จ"

 

จากหนังสือ กองทัพธรรม หน้า ๑๑๓ บรรทัดที่ ๘ เรียบเรียงโดย สุชีพ ปุญญานุภาพ

เขียน 02 Oct 2010 @ 21:07 ()


ความเห็น (0)