อนุทิน 7017 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เช้านี้มาเข้าประชุมกับ GSS ด้วยความง่วง เพราะเมื่อคืนตื่นมาตีสี่ ดูฟุตบอลคู่ชิงUCL ระหว่าง Chelsea VS Man.U แอบเซ็ง ทีมที่แอบเชียร์แพ้แบบไม่น่าแพ้ ลูกกลม ๆ อะไร ก็ไม่แน่นอน

ประชุมไป ก็หาวไป (เป็นกันทุกคน) แต่ก็พอจับใจความได้ในเรื่องการทำวิจัย ต้องเน้นการทำงานที่เป็นทีม และทุกคนต้องมองไปในทิศทางเดียวกัน ตรงนี้น่าสนใจ เพราะที่ผ่านมา ต่างคนต่างทำ โดยเน้น Theory เป็นตัวขับเคลื่อน ในกลุ่ม GSS จะมองทฤษฎีที่ชื่อ Activity Theory (AT) เป็นหลัก ภายใต้บริบทของ People, Technology, and Knowledge

Three levels of activity: Activity, Action, and Operation

เขียน 22 May 2008 @ 07:37 () แก้ไข 22 May 2008 @ 08:52, ()


ความเห็น (0)