อนุทิน 70156 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

ปีงบประมาณใหม่

      วันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ๕๔... ผมยังคงทำงานรับใช้กองทัพเรือเช่นเดิม ความมุ่งมั่นยังคงเดิมตามที่ได้ให้สัจจะกับเสด็จเตี่ยไว้ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานในกองทัพเรือจวบจนปัจจุบัน ว่าจะทำงานรับใช้กองทัพเรือและประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา ที่สำคัญผมมีความสุขและยินดีที่ได้เป็นแผ่นทองแผ่นน้อยที่ปิดหลังองค์พระพุทธปฏิมา ตามพระบรมราโชวาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตามที่แม่และครูอาจารย์ได้สอนสั่งไว้...รักประเทศไทยเช่นทุกคนครับ

เขียน 01 Oct 2010 @ 05:06 () แก้ไข 15 Oct 2010 @ 05:33, ()


ความเห็น (0)