อนุทิน 70045 - ใบบุญ

  ติดต่อ

เช้านี้ พอเข้าที่ทำงานเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการทำถนนและที่จอดรถของคณะฯใหม่ โดยรอบๆบริเวณชายคาของอาคารมหิตลานุสรณ์ จะเริ่มทำแนวกันน้ำและทางเดินที่เป็นระเบียบสวยงามขึ้น

๑๑ โมง ไปร่วมประชุมเลขานุการคณะฯและเลี้ยงส่งท่านพี่สุบิน เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ที่เกษียณอายุก่อนกำหนด

บ่ายสาม ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมคณะฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)