อนุทิน 69676 - ภาทิพ

  ติดต่อ

        วันนี้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา  โดยมี ผศ.ประเทือง  คล้ายสุบรรณ์ เป็นวิทยากร เป็นการอบรมที่มีความสุขมาก ๆ ได้หัวเราะยิ้มแย้ม ได้ความรู้ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของครู  ได้เอกสารที่สามารถนำไปใช้สอนได้ บางครั้งที่ครูจำเป็นต้องทิ้งห้องเรียนก็สามารถหาเอกสารไปให้นักเรียนทำกิจกรรมได้ทัน   ที่สำคัญได้ CDการอ่านทำนองเสนาะ   

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)