อนุทิน 69632 - กฤติยา มีวงศ์

  ความทุกข์อยู่กับเราไม่นาน ความคิดว่าทุกข์ อยู่กับเรานานกว่า 
ให้รับรู้ว่าทุกข์ ผิดหวัง ล้มเหลว แต่อย่ายึดติด  เพียงแค่รับรู้...
หาทางแก้ไข ไม่ยึดติดกับความทุกข์ ด้วยความคิดของตนเอง

เขียน 18 Sep 2010 @ 14:04 () แก้ไข 18 Sep 2010 @ 14:05, ()


ความเห็น (0)