อนุทิน #69632

  ความทุกข์อยู่กับเราไม่นาน ความคิดว่าทุกข์ อยู่กับเรานานกว่า 
ให้รับรู้ว่าทุกข์ ผิดหวัง ล้มเหลว แต่อย่ายึดติด  เพียงแค่รับรู้...
หาทางแก้ไข ไม่ยึดติดกับความทุกข์ ด้วยความคิดของตนเอง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)