อนุทิน 69590 - โสภณ เปียสนิท

14กย53 ไปสอนทางไกลตามปกติ และ ได้รับจดหมายตอบจาก ผอ.ทางไกลรับสมัครเข้าออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมในเทอมต่อไป ขอให้เตรียมการสอนให้พร้อม

15 กย 53 บ่ายสอน นศ.ปี1 พบว่ามีนักศึกษาชายคนหนึ่งมีความลำบากในการปรับตัวเข้ากับการศึกษา เวลามีงานในห้องไม่ยอมทำ ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ

16 กย 53 วันพฤหัสบดี เช้า-บ่าย แปลหลักสูตรจบไป 1 เล่ม กะว่าจะส่งในวันศุกร์ ที่ 17 กย 53 ไปยังคุณปนัดดา เพียรทอง เจ้าหน้าที่ประสานงาน

17 กย 53 เช้าสรุปจบปิดในรายวิชา English for Career1 แก่นักศึกษาปี4 ซึ่งกำลังจะจบ แต่ให้เตรียมการสอบให้พร้อม งานสมุดและงานสวดมนต์ส่งในวันศุกร์หน้า

เขียน 17 Sep 2010 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)