อนุทิน 69415 - โรงเรียนวัดทศทิศ

17 กันยายน 2553

                        คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทศทิศจะเข้ารับมอบห้องน้ำ  ที่ได้รับการสนับสนุนจากโฮมโปร์  พร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้นักดนตรีไทยและนักแสดงนาฎศิลป์โรงเรียนที่เข้าร่วมแสดงในงานนี้ด้วย  ชุดการแสดงได้แก่ การบรรเลงเพลง ลาวดวงเดือนและตารีกีปัสพร้อมการแสดงประกอบเพลง

เขียน 12 Sep 2010 @ 09:32 ()


ความเห็น (0)