อนุทิน 69351 - โสภณ เปียสนิท

วันพฤหัสบดีที่9กย.53 บ่าย ประชุมกัน ประชุมสาขาได้รับมอบให้เป็นผู้ไปนำเสนอบทความที่การประชุม Effective Teaching Methodology ที่ศาลายา เวลา 15 นาที ตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5 นาที ตั้งใจว่าจะนำเสนอ Activity Based Learning

วันศุกร์ที่ 10 กย.53 ได้รับแจ้งว่าจะหมดเขตการสมัครผู้สอนทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จึงเลือกสมัครสอนรายการ "ภาษาอังกฤษธุรกิจ" ใช้เวลาเตรียมการในภาคบ่าย

เขียน 10 Sep 2010 @ 19:29 ()


ความเห็น (0)