อนุทิน 69258 - น.ส วิภาวรรณ ทองมาเอง

เพลงสุดท้าย

ขอหมอบให้เธอฟัง

ถึงเธอจะไม่หันมาเหลียวแล

แต่ขอร้องเพลงเพลงนี้

ให้เธอฟังเพียงคนเดียว

ถึงแม้เป็นแค่เศษเสี้ยววินาที

แต่ฉันจะรักเธอคนนี้ไมคลาย

เขียน 08 Sep 2010 @ 12:10 () แก้ไข 09 Sep 2010 @ 14:41, ()


ความเห็น (0)