อนุทิน #69249

  ติดต่อ

  • เป็นปกติเมื่อไม่ทบทวนความรู้ที่เคยเรียน ก็อาจมีบ้างที่ต้องพบความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์
  • เป็นปกติเมื่อไม่พินิจเพื่อเข้าใจ เราก็ไม่พบความวิเศษอะไร แม้ในรูปลักษณ์ของความรู้ที่โบราณนานสมัย แต่อย่าสิ้นศรัทธา
  • สิ่งที่งดงาม อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ ความยั่งยืนไม่ไปกันได้กับการประเมินโลกจากขนาดปริมาณอย่างฉาบฉวย มักง่าย สุดโต่ง

                  [ธรรมสวัสดี]

  เขียน:  

ความเห็น (0)