อนุทิน 69068 - นางสาว อังสนา ไชยแดง

วันจันทร์นี้ต้องตรวจเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื่อนอยู่ในก๋วยเตี๋ยว และ น้ำ เพื่อที่จะนำผลตรวจรายงานกับพี่ QC.

เขียน 05 Sep 2010 @ 10:10 ()


ความเห็น (0)