อนุทิน 68800 - ลุงรักชาติราชบุรี

 

ที่นี่..ประเทศไทย..และ..เมื่อ ความผูกพัน ของคนบางคน กับแผ่นดิน ที่ตนเองดูเหมือนอาจมิได้มีกรรมสิทธิ์เลย แม้แต่เพียงเศษก้อนธุลี ..ผสมเข้ากับ ความน้อยเนื้อต่ำใจ คล้ายกับ ถูกกีดกัน จากผู้คนที่เราคิดว่าจะเข้าใจกันได้  ดังนั้น ..ความรู้สึกที่ดี..ต่อคนที่ดูเหมือนคุ้นเคย ที่กลับค่อยๆ กลายเป็น คนแปลกหน้า..จะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้อีกนานแค่ไหน??  

 

 

เขียน 31 Aug 2010 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)