อนุทิน 68797 - เพ็ญศรี

  ติดต่อ

อยากให้ทุกครัวเรือนมีการกำจัดขยะ ด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก หรือเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะ เพราะนอกจากจะได้ปุ๋ยแล้วยังทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)