อนุทิน #68797

อยากให้ทุกครัวเรือนมีการกำจัดขยะ ด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก หรือเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะ เพราะนอกจากจะได้ปุ๋ยแล้วยังทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย

เขียน:

ความเห็น (0)