อนุทิน 68626 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

... ออกไปมองฟ้าอีกครั้งครา ว่าพระจันทร์ฝาแฝดเป็นไฉน จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อยๆ เคลื่อนคล้อยไปพร้อมมีดาวเดือนดวงน้อยสุกสกาว เคียงคู่กันไป ... จ้องมองนานๆ ก็แสงสะท้อนจากจันทราดวงเดียวแยกออก มองเห็นเพิ่มเป็นอีกดวงไง ๕ ๕ ... 

ยอมนอนดึกได้เพราะเธอนะ จันทรา

ยอมถูกหาว่าบ้า ก็เพราะฟ้า น่าฉงน

ยอมกล้ำกลืน ฝืนถ่างตา ณ กมล

ยอมจำนนฟ้าดิน ถิ่นอันดามัน ;)

เขียน 28 Aug 2010 @ 00:52 ()


ความเห็น (0)