อนุทิน 6860 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานใต้ต้นไม้...

ต้นไม้เป็นที่ให้ซึ่งความสิริมงคล

ต้นไม้เป็นที่ให้ซึ่งความร่มเย็น

ต้นไม้นี้มีคุณอนันต์

ต้นไม้เป็นที่ให้ซึ่งปัญญา

รักษาไว้เถิดต้นไม้ มีต้นไม้มี "ธรรม"...

เขียน 21 May 2008 @ 16:29 () แก้ไข 21 May 2012 @ 19:17, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ลำดับต่อไปเป็นไม้กากะทิง