อนุทิน #6860

  ติดต่อ

พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานใต้ต้นไม้...

ต้นไม้เป็นที่ให้ซึ่งความสิริมงคล

ต้นไม้เป็นที่ให้ซึ่งความร่มเย็น

ต้นไม้นี้มีคุณอนันต์

ต้นไม้เป็นที่ให้ซึ่งปัญญา

รักษาไว้เถิดต้นไม้ มีต้นไม้มี "ธรรม"...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ลำดับต่อไปเป็นไม้กากะทิง