อนุทิน 68522 - โสภณ เปียสนิท

วันพุธที่ 25 สค.53 เช้าว่าง จึงจัดการรับหลักสูตรที่สงมาจากฝ่ายหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องในภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 2 หลักสูตร 70 กว่าหน้าทั้งสองหลักสูตร เป็นอันหว่างานหนักแน่งานนี้

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่เขาใหญ่ จำนวน 8 คน กำลังพยายามหาให้ครบ 10 คน เต็มรถตู้ 1 คัน

เขียน 25 Aug 2010 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)