อนุทิน #68458

  ติดต่อ

ในสังคมคุณธรรม

การเประเมินผลงาน เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากเลย

ไม่ต้องมากขั้นตอน

ไม่ต้องประเมินตัวเอง

ไม่ต้องประเมิน ๓๖๐ องศา

ไม่ต้องเสียเวลางานมาเตรียมเอกสารและทำรายงานแสดงความดีผลงานของตัวเอง

ไม่ต้องเสียเวลางานมาประชุมมาอ่านเอกสารรายงานผลงานจากนานาแหล่งนานาคน

รวมเวลาตั้งแต่เจ้าตัวเริ่มทำ

จนเสมียนสรุปผลการประชุม (ก่อนการเสนอสุดท้าย)

ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ หรือ ๔๐ วัน หรือ ๑๖๐ ชั่วโมงทำงาน

เขาอ้างว่า การประเมินแบบใหม่นี้เพื่อความเป็นธรรม

เพื่อความโปร่งใส

แล้วในสังคมคุณธรรม

ทำไมเขาไม่ต้องใช้วิธีที่ยุ่งยากเช่นนี้

ทำไมเขาไม่ต้องเสียเวลาการทำงานของคนมากมาย

ทำไมการประเมินสมัยนั้นจึงเป็นธรรม

จึงโปร่งใส

  เขียน:  

ความเห็น (0)