อนุทิน 68399 - ศรีกรม

  • ๒๒ ส.ค.ไปทำงานด้วยรถเมล์ประจำทาง ค่อยยังชั่วรถไม่ติดเหมือนวันธรรมดา
  • ประกาศดับไฟฟ้าภายในอาคารรัชดาภิเษก และปิดเครื่องแม่ข่าย เนื่องจากบริษัทต้องเชื่อมไฟฟ้าเข้ากับสายเมนเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่ห้องปฏิบัติการ(Data Center)
  • เที่ยงเดินทางกลับ
  • บ่ายล้างรถยนต์ ไม่ได้ล้างหลายอาทิตย์ เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน
  • คติ...เหตุผลดี แต่มีประโยชน์ของตนเกี่ยวข้อง ก็เป็นการไม่ชอบธรรม...

 

เขียน 22 Aug 2010 @ 14:57 ()


ความเห็น (0)