อนุทิน 68323 - ศรีกรม

  • ๑๙ ส.ค. ปิดการอบรมบุคลากร IT  รุ่นที่ ๖/๒๕๕๓
  • ประชุมและรับฟังการเสนอระบบรักษาความมั่นคงและปลอดของระบบกับบริษัทดิจิตอลฯ
  • แจ้งการสัมมนาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบ
  • คติ...ว่าแล้วในโลกนี้ จะมีดีและชั่วเพียงเท่านั้น ...
เขียน 20 Aug 2010 @ 10:29 ()


ความเห็น (0)