อนุทิน 67751 - ใบบุญ

  ติดต่อ

วันนี้ ช่วงบ่าย ได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. บุคลากรสายสนับสนุนในการให้สัมภาษณ์ ต่อคณะกรรมการประเมินฯสถาบัน (มข.) ถือเป็นการสัมภาษณ์ที่แปลกดี เพราะมีจำนวนเยอะทั้งคนสัมภาษณ์และคนให้สัมภาษณ์ คณะกรรมการประเมินจึงแจกกระดาษและให้เขียนคำตอบ ไประหว่างสัมภาษณ์ไปด้วย

  เขียน:  

ความเห็น (0)