อนุทิน 67710 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

เช้า-บ่ายคุมสอบกลางภาค พร้อมแอบอ่านหนังสือ และจดบันทึก อัจฉริยะสร้างสุข ของหนูดีต่ออีก จนจบ พยายามรวบรวมความจำ ให้ได้มากที่สุด แต่ว่า อนิจจาน่าสงสาร ประเมินเบื้องต้น จำได้แค่ร้อยละ10 ละกระมั้ง เช่น สารสร้างสุข เอ็นดอร์ฟิน โดพามิน เซโรโทนิน มีสุขจึงทำให้ความฉลาดเพิ่มขึ้น ถ้ามีทุกข์จะทำให้ความฉลาดลดลง เป็นต้น เย็นมีโอกาสได้ดูข่าวจากอินเตอร์เน็ทนิดหน่อย

วันวาน ภาคบ่ายได้ไปออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ปรากฏว่าเหตุการณ์ผ่านไปด้วยดี การฉายพาวเวอร์พ้อยท์ทันกับการออกอากาศได้เร็ว เสียดายที่ไม่มีการอินเสิร์ทภาพเลยตลอดการออกรายการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)