อนุทิน 67541 - นักแนะ แนวๆ

  ติดต่อ

31 ก.ค.53 -คณะกรรมการประกวดดาวเดือนคณะวิทย์ฯ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

2 ส.ค.53 -ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทีมสนับสนุนการจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้ โดยใช้ Go to Know ณ ห้อง IT 105 เวลา 13.00 - 16.00 น.

2 ส.ค.53 -คณะกรรมการให้คะแนนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รปศ. ณ ห้องประชุม IT เวลา 12.00-16.00 น.

3 ส.ค.53 -ประชุมการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 และ 4.1.2

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)