อนุทิน 67516 - ภาทิพ

  ติดต่อ

          "ข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นผู้มีสติปัญญาเลอเลิศแต่อย่างไร แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความกระหายอยากรู้อยู่เสมอ  มีความพากเพียรในการค้นหาสิ่งที่อยากรู้อย่างอดทน  รวมทั้งวิจารณ์ตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยนำมาซึ่งความคิดของข้าพเจ้า "

                                    (ไอน์สไตน์)

 

 

ที่มา :

วิจิตรมาลย์. (นามแฝง)  (2553,1-10 สิงหาคม). คารมณืและอารมณ์ขัน ของ อัลเบิร์ต 

            ไอน์สไตน์.  คู่สร้างคู่สม. 14.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)