อนุทิน 67260 - โรงเรียนบ้านหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ชื่นชมผลการดำเนินงานของคณะครูโรงเรียนบ้านหนองลาน  

  • โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ประจำปี 2553 โรงเรียนบ้านหนองลาน รางวัลอันดับ 2 ของเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
  • โครงงานคุณธรรมสำนึกดี (CSR) ธุรกิจคุณธรรม ประจำปี 2553 อันดับ 1 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
  • ขอบคุณคณะครู นักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทในการทำงานร่วมกันพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน
เขียน 22 Jul 2010 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)