อนุทิน #67197

  ติดต่อ

วันนี้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นรางวัลที่มีการมอบเป็นครั้งแรกของคณะฯ ดีใจในสิ่งที่ได้มา เพราะคืองานที่เราทำด้วยใจรัก

  เขียน:  

ความเห็น (0)