อนุทิน 67197 - ครูชุมชน คนธรรมดา

วันนี้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นรางวัลที่มีการมอบเป็นครั้งแรกของคณะฯ ดีใจในสิ่งที่ได้มา เพราะคืองานที่เราทำด้วยใจรัก

เขียน 20 Jul 2010 @ 22:24 ()


ความเห็น (0)