อนุทิน #67197

วันนี้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นรางวัลที่มีการมอบเป็นครั้งแรกของคณะฯ ดีใจในสิ่งที่ได้มา เพราะคืองานที่เราทำด้วยใจรัก

เขียน:

ความเห็น (0)