อนุทิน 67173 - abubasil

abubasil
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เตรียมนำเสนอ หัวข้อ การตัดสินใจ  ร่วมทีมกับพระอาจารย์กัมปะนาท   นำเสนอ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553  แต่ไม่ได้นำเสอนครับเลื่อนไป วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553

อีกเรื่อง ส่ง งานวิพากษ์งานวิจัย 2 เรื่อง แล้ว กับอาจารย์ รศ.ดร.สมถวิล  วิจิตรวรรณา ดีใจจริงๆเลย ทำทั้งคืนเลย

เรื่องที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  ผู้วิจัยสุเพ็ญพัฒน์      ศรีดี  ปีที่วิจัย      2551

เรื่องที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก ผู้วิจัย อุทัยวรรณ   โชชื่น  ปีที่วิจัย 2546

ส่วน ของอาจารย์ ดร.ดิศกุล ให้ทำไมด์แมพ บทความที่ส่งไปด้วยโปรแกรมMindManger (สั่งงานวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2553 )  

เขียน 20 Jul 2010 @ 12:09 () แก้ไข 20 Jul 2010 @ 12:20, ()


ความเห็น (0)