อนุทิน 66984 - ศรีกรม

  • กิจกรรมของเดือนนี้ที่ผ่านมา มีดังนี้
  • ๖ ก.ค. จัดฝึกอบรมฯร่นที่ ๑/๒๕๕๓ ระหว่าวันที่ ๖-๘ ก.ค.
  • ๗ ก.ค.ไปชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการที่อาคารรัฐสภา อาคาร ๒
  • ๑๓ ก.ค. ผู้ตรวจราชการอัยการ ใหเกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ
  • คติ...นักปราชฌ์เป็นเพียงผู้แนะนำ คนทำคือผู้อ่าน..
เขียน 14 Jul 2010 @ 19:04 ()


ความเห็น (0)