อนุทิน 66983 - ศรีกรม

  • วันนี้ไปจัดกิจกรรมโครงการ ict เคลื่อนที่ ณ สำนักงานคดีอาญา ให้บริการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ และแจกแผ่นพับให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ
  • ฝึกอบรมรุ่นที่ ๒/๒๕๕๓ เป็นวันที่ ๒ มคุณโอ๋ และคุณปุ๊ก เป็นวิทยากร
  • นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมดูงานทีพิพิธภัณฑ์อัยการ
  • คติ...โลกนี้ไม่มีอะไร เราล้วนนำมาคิดเอง
เขียน 14 Jul 2010 @ 18:57 ()


ความเห็น (0)