อนุทิน 66894 - ครูไทยใจดี

  ติดต่อ

ความสามารถที่ต่างกันของบุคคลแต่ละคน คือจุดแข็งที่ผู้บริหารจะต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสม สังคมมีการแบ่งงานกันทำก็ เพราะ คนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารที่สามารถประสาศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคลได้อย่างเหมาะเจาะ คือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการบริหาร นั่นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)