อนุทิน 66894 - ครูไทยใจดี

ความสามารถที่ต่างกันของบุคคลแต่ละคน คือจุดแข็งที่ผู้บริหารจะต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสม สังคมมีการแบ่งงานกันทำก็ เพราะ คนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารที่สามารถประสาศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคลได้อย่างเหมาะเจาะ คือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการบริหาร นั่นเอง

เขียน 13 Jul 2010 @ 08:23 ()


ความเห็น (0)