อนุทิน 66797 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ปัจจุบันขณะที่ไหลลื่น ;

ความเป็นปัจจุบันขณะ เป็นดั่งห้วงแห่งการเคลื่อนไหวในสายน้ำที่เคลื่อนไปแบบไม่มีต้นและไม่มีปลาย มีเพียงชั่วขณะที่เคลื่อนไปทุกท่วงท่าและทำนองแห่งการเคลื่อนไหว ปัจจุบันที่แท้จึ่งยากที่จับต้องได้ว่าคือ ณ ห้วงเวลาใด...

เพราะนี่...คือ เพียงรอยต่อต้นและปลายของการเคลื่อนไหว ปัจจุบันจึงเป็นเพียงกระแสแห่งการเคลื่อนไป...เท่านั้นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)