อนุทิน 66543 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

วันอาทิตย์ที่๕กค.จัดสอบวิชาภาษาอังก้าวหน้า๔ให้นักศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลจักรรัชนักศึกษาตั้งใจในการสอบกันมาก

ได้พบท่านอาจารย์อดิสร แสงส่องฟ้า ผู้ดูแลระบบคอมฯให้กับวิทยาลัย ได้รับมอบหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยชื่อ ผลของการใช้ caiต่อความรู้ในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบณฑิต ชั้นปีที่๓  ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

และที่สำคัญ ได้มีโอกาสทดสอบระบบเน็ทระหว่างการคุมสอบเสียด้วย แหร่มเลย

  เขียน:  

ความเห็น (0)