อนุทิน #66418

กลุ่มโรงเรียนหนองคล้าจัดกิจกรรม “พิธีสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นั้น  ในวันนี้ (30 มิถุนายน 2553) กลุ่มโรงเรียนหนองคล้าฝึกซ้อมพิธีสวนสนาม

เพื่อความเข้าใจและการทำกิจกรรมที่พร้อมเพรียงกัน แลดูเข้มแข็ง  เรียบร้อยและสวยงาม 

ได้ทำกิจกรรมเพื่อความสมัครสมานสามัคคีและความเข้มแข็งของกลุ่มโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)