อนุทิน 66418 - ครูทับทิม

กลุ่มโรงเรียนหนองคล้าจัดกิจกรรม “พิธีสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นั้น  ในวันนี้ (30 มิถุนายน 2553) กลุ่มโรงเรียนหนองคล้าฝึกซ้อมพิธีสวนสนาม

เพื่อความเข้าใจและการทำกิจกรรมที่พร้อมเพรียงกัน แลดูเข้มแข็ง  เรียบร้อยและสวยงาม 

ได้ทำกิจกรรมเพื่อความสมัครสมานสามัคคีและความเข้มแข็งของกลุ่มโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว

เขียน 30 Jun 2010 @ 22:25 () แก้ไข 30 Jun 2010 @ 22:26, ()


ความเห็น (0)