อนุทิน 66178 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

เวลากับงาน

เวลากับงาน กิจกรรมที่ทำไม่ค่อยสัมพันธ์กัน อาจเป็นเพราะเราอาจจะล้าหรืออายุมากขึ้น

ทำให้กิจกรรมหรืองานที่ทำไม่สัมพันธ์กับเวลา ทั้งที่เวลาก็ยังคงเท่าเดิมแต่สังขารและ

ปัจจัยในตัวเราต่างหากที่เปลี่ยนไป  จึงทำให้ไม่สอดคล้องกัน ย่อมไปเป็นอย่างนี้ทุก

ผู้ทุกนาม ทุกคนย่อมต้องมีวันนี้ เพียงแต่รอว่าวันนี้จะมาถึงแต่ละคนในวันใดเท่านั้นเอง

เขียน 26 Jun 2010 @ 10:38 () แก้ไข 26 Jun 2010 @ 10:39, ()


ความเห็น (0)