อนุทิน #66175

ผ่านไปสามสัปดาห์กับงานสอน น่ายินดีกับพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตเป็นไปในทิศทางบวก ดูจากความสนใจ เอาใจใส่ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของนิสิต แม้วิชาที่สอนจะเป็นวิชาใหม่และยากก็ตาม แต่ด้วยวิธีการสอนที่เน้นเรื่องยากให้เป็นเรื่อง (เข้าใจ) ง่าย ยังเป็นวิธีการที่ใช้ได้ดีเหมือนเดิม :)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)