อนุทิน 65750 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เด็กกลุ่มนี้ (ต้นกล้าคุณธรรม) ทำความดีกันด้วย "ความบริสุทธิ์" บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์ใจ

แต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีผู้ใหญ่ที่จะหวังหาผลประโยชน์จากสิ่งดีที่เด็กทำ เริ่มเข้ามาตักตวงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็น "Case study"

ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นเหยื่อของโลก มักจะทำให้เด็กดี ๆ หลงทิศ หลงทาง

เด็กกลุ่มนี้มีครูดี คือ "ครูแหวว" ผู้ที่เป็นทั้งแม่ ทั้งครู

ครูดี เด็กดี ครูดีเป็นดั่ง "กัลยาณมิตร"

ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้หาตัวอย่างดี ๆ ยาก แต่เด็กกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ใหญ่เอาเยี่ยง เอาอย่างได้

ผู้ใหญ่ทุกวันนี้แพ้เด็ก อย่างน้อยก็แพ้เด็กกลุ่มนี้ที่ดำเนินชีวิตด้วย "ความดี..."

เขียน 16 Jun 2010 @ 16:57 ()


ความเห็น (0)