อนุทิน 65499 - Aun..aun

  ติดต่อ

คนเราจาอยุในสังคมได้ ต้องมีความซื่อสัตย์  และเปิดใจกว้าง ในบ้างสิ่งบางอย่างเราต้อง  อภัยให้กัน ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเราจาพอใจหรือไม่ก้ตาม

ถ้าเราคิดที่จาอยุในสังคมอันใหญ่นี้แล้ว เราต้องเป็นคนที่ใจกว้าง และเปิดใจรับความรู้สึกของคนอื่นๆๆบ้าง ถึงเราจาอยุอย่าง มีความสุข

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)