อนุทิน #65461

9 มิย.53 บ่ายตรวจพัสดุคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พบว่ามีพัสดุจำนวนมากไม่ตรงกับรายการในบัญชี

เขียน:

ความเห็น (0)