อนุทิน 65461 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

9 มิย.53 บ่ายตรวจพัสดุคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พบว่ามีพัสดุจำนวนมากไม่ตรงกับรายการในบัญชี

  เขียน:  

ความเห็น (0)