อนุทิน #65273

กำแพงเพชร จัดการอบรม ICT ให้กับครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา ในวันที่  5 - 6   มิถุนายน 2553

เขียน:

ความเห็น (0)