อนุทิน 65273 - ครูปุ้ม

ครูปุ้ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กำแพงเพชร จัดการอบรม ICT ให้กับครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา ในวันที่  5 - 6   มิถุนายน 2553

เขียน 06 Jun 2010 @ 09:03 ()


ความเห็น (0)