อนุทิน #65068

  ติดต่อ

คณะครู นักเรียนและชุมชนร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดบ้านหนองลาน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

  เขียน:  

ความเห็น (0)