อนุทิน 65068 - โรงเรียนบ้านหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

  ติดต่อ

คณะครู นักเรียนและชุมชนร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดบ้านหนองลาน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

  เขียน:  

ความเห็น (0)