อนุทิน 65068 - โรงเรียนบ้านหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คณะครู นักเรียนและชุมชนร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดบ้านหนองลาน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

เขียน 01 Jun 2010 @ 17:35 ()


ความเห็น (0)