อนุทิน 64905 - เมียวดี

  ติดต่อ

วิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญชาวพุทธทราบเป็นวันพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ปรินิพพาน เป็นวันหยุดทำการสอน แต่ไม่ได้หยุดทำงาน พอมีเวลาคิดอะไร ๆ ได้บ้างพยายามทำจิตใจให้เป็นสุข สงบและหันมาสนใจต่อตนเองบ้างปล่อยวางในทุกสิ่งที่ทำให้หมดพลังใจ....

  เขียน:  

ความเห็น (0)