อนุทิน 64905 - เมียวดี

วิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญชาวพุทธทราบเป็นวันพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ปรินิพพาน เป็นวันหยุดทำการสอน แต่ไม่ได้หยุดทำงาน พอมีเวลาคิดอะไร ๆ ได้บ้างพยายามทำจิตใจให้เป็นสุข สงบและหันมาสนใจต่อตนเองบ้างปล่อยวางในทุกสิ่งที่ทำให้หมดพลังใจ....

เขียน 28 May 2010 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)