อนุทิน 64728 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจัดกิจกรรมงานเบาหวาน-ความดัน

กลุ่มเป้าหมายคือคู่สัญญาหน่วยบริการปฐมภูมิ

จัดกิจกรรมเป็น 7 ฐาน (อาหาร ยา ตา ไต ตีน  ฟัน และหน่วย EMS มาแจมด้วย) หน่วยไตรับผิดชอบฐานไต สนุกสนาน ลดแลกแจกสนั่นเมือง นอกจากได้ความรู้แล้วยังได้ของแจกด้วย เมื่อตอบคำถามถูกต้อง

เขียน 24 May 2010 @ 17:14 ()


ความเห็น (0)