อนุทิน 64704 - บ้านม้า

หากเราจะพูดอะไร หรืออ้างการใช้จากสิ่งใดก็ตาม เราต้องพูดตามนั้น เราต้องใช้ตามนั้น เพราะหากเราไปประยุกต์ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาออกไป ผลก็คงเปลี่ยนไป ซึ่งจะสร้างความสับสนให้กับสังคมได้

เขียน 23 May 2010 @ 22:51 ()


ความเห็น (0)